Fakta om öronvivel – ett smart skadedjur i svenska trädgårdar

07 februari 2024 Maja Bergman Lindberg

editorial

Öronvivlar, med sin karaktäristiska form och beteende, är insekter som under vissa årstider kan orsaka betydande skador i svenska trädgårdar. Dessa små kräldjur är inte bara en källa till irritation för många trädgårdsägare men också en intressant art från ett entomologiskt perspektiv. Den här artikeln ger en grundlig överblick över öronvivlar, deras livscykel, roll i ekosystemet och metoder för att hantera dem på ett miljövänligt sätt.

Vad är öronvivel?

Öronvivel, eller Forficula auricularia, är en insektsart som tillhör ordningen Dermaptera. Insekten är lätt igenkännlig på sina karakteristiska tångliknande cerci som sitter på bakänden av kroppen. Dessa används för försvar och för att fånga byte. Öronvivlar är vanliga över stora delar av världen och lever ofta i mänskliga kulturlandskap som trädgårdar och parker. De är nattaktiva insekter som gillar att gömma sig på fuktiga, mörka ställen under dagen och kommer fram för att äta på natten. Vanligtvis äter de levande och döda växtdelar samt mindre insekter. Trots att vissa trädgårdsodlare betraktar dem som skadedjur, spelar de en nyttig roll genom att äta till exempel bladlöss och andra skadedjur.

öronvivel

Livscykeln hos öronvivel

Öronvivel går igenom flera stadier i sin livscykel. De lägger ägg i marken eller i skyddade områden nära marken. När äggen kläcks utvecklas larverna genom flera nymfstadier innan de når sin fulla storlek och blir vuxna. Under sin utveckling till vuxna, kan öronvivlar orsaka skada på en mångfald av växter genom att äta deras mjuka delar, som bladen och blommorna. Det är under sensommaren och hösten som öronvivlar är som mest aktiva och även som mest produktiva när det gäller att föröka sig. Det är därför det är viktigt att vidta åtgärder innan dessa månader för att minimera de potentiella skadorna som kan uppstå.

Hantering av öronvivel i trädgården

För trädgårdsentusiasten kan hanteringen av öronvivel vara en utmaning. Förebyggande är nyckeln när det gäller öronvivlar, och det finns flera sätt att förebygga och hantera dessa insekter:

  1. Städa trädgården: Öronvivlar trivs i fuktiga och röriga miljöer. Genom att hålla trädgården välstädad och minska onödiga gömställen kan man göra miljön mindre attraktiv för dem.
  2. Naturbaserade barriärer: Det går att skapa barriärer som använder sig av naturliga material som till exempel petroleumjelly eller diatomjord runt stammarna på växter för att förhindra att öronvivlar klättrar upp.
  3. Lockfällor: Man kan använda lockfällor, som till exempel små behållare med öl eller vegetabilisk olja, där öronvivlarna lockas in men inte kan ta sig ut.

Miljövänliga kontrollmetoder

Att välja miljövänliga metoder för att hantera öronvivlar är viktigt för att skydda trädgårdens övriga flora och fauna samt den bredare miljön. Kemiska bekämpningsmedel bör undvikas då dessa ofta har brett spektra och påverkar inte bara öronvivlar utan också nyttoinsekter och till och med fåglar som kan äta de förgiftade insekterna. Det finns biologiska alternativ som använder sig av naturen att balansera och kontrollera populationer av skadedjur. Bland dessa kan nematoder, mikroskopiska rundmaskar som naturligt finns i jorden, utnyttjas mot skadedjuren på ett säkert och effektivt sätt. Dessa nematoder parasiterar öronvivlar och andra skadedjur och är säkra för både människor och djur i omgivningen.

Fler nyheter